Logo - eForce Prague Formula
csen

Zkouška svarové pevnosti

8.7.2015 | autor Ondřej Hladík | foto František Pech

Díky každoroční obměně pravidel soutěže Formula Student SAE musel náš tým pro letošní sezónu provést technologickou zkoušku svarové pevnosti vybraných trubek použitých pro konstrukci vozu na trhacím stroji. Pravidla nám stanovují určité průřezy trubek, jež musejí být použity při konstrukci rámové struktury.

Náš tým se ale rozhodl kvůli ušetření hmotnosti pro alternativní průřezy trubek, avšak z vysokopevnostní chrommolybdenové oceli. To pro nás znamená, že musíme předložit důkaz, že jsme schopni tyto průřezy bezpečně svařit, a to zkouškou testovacích vzorků svařenců na trhacím stroji. Díky panu Ing. Karlu Doubravovi, Ph.D. jsme mohli tento test bezpečně vykonat v prostorách Fakulty strojní ČVUT.

Úspěšným výsledkem pro naše alternativní trubky musí být zničení vzorku svařence alespoň při 95% zatěžovací síly, která zničí vzorky svařenců předepsaných průřezů trubek pro jednotlivé sekce vozu. Všechny naše alternativní vzorky prošly tímto testem bez problémů a naše metoda svařováni těchto tenčích alternativních trubek je bezpečná, a tedy vyhovující pravidlům soutěže.